Online Shop Thaialnd

เลือกสองรสชาติความอร่อย

ไอแกรนนารี่ มะม่วงอบแห้ง

น้ำหนักสินค้า :  100 g
อายุสินค้า :  12 เดือน
จำนวนบรรจุลัง :  1 x 48
รหัสบาร์โค้ดสินค้า :  8858674713113
รหัสบาร์โค้ดลัง :  18858674716942
น้ำหนักต่อลัง :  6.2 kg

ไอแกรนนารี่ กล้วยกรอบใส้มะขาม

น้ำหนักสินค้า :  65 g
อายุสินค้า :  12 เดือน
จำนวนบรรจุลัง :  1 x 48
รหัสบาร์โค้ดสินค้า :  8859319600300
รหัสบาร์โค้ดลัง :  8859319600386
น้ำหนักต่อลัง :  4.8 kg

Scroll to Top